1) Aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP w dniu 16.01.2024 r. nr 2024/BZP 00040143/01/P

2) Aktualizację opublikowano w BZP w dniu 09.07.2024 r. nr 2024/BZP 00040143/02/P

1.KO - na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.

2.Nr sprawy: 01/TS/06/2024.

3.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i zamiarze zawarcia umowy - w załączeniu

1. Oznaczenie sprawy: 01/RB/GEOD-MP/2024

2. Treść Informacji : zamówienie udzielone zostało firmie : GEO-DRON Łukasz Gruszkoś, ul. Reymonta 14/84, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Cena: 7 380,00 zł. brutto.