imie i nazwisko:

mgr farm. Dorota PYTLEWSKA

stanowisko:

Kierownik Apteki

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 233

 

 

 

imie i nazwisko:

mgr Dorota TARNOWSKA - KOZŁOWSKA

stanowisko:

Kierownik Laboratorium

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 252

 

 

 

imie i nazwisko:

Cieszysława MARCOL

stanowisko:

Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie

telefon:

32 438 61 80

 

 

 

imie i nazwisko:

mgr Piotr NAWROT

stanowisko:

Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

telefon:

(32) 438 61 73

 

 

 

imie i nazwisko:

Anna SYTNIEWSKA

stanowisko:

Pielęgniarka koordynująca Poradni Zdrowia Psychicznego

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 207

 

 

 

imie i nazwisko:

lek. med. Witold FRONC

stanowisko:

Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 271

 

 

 

imie i nazwisko:

mgr Michał KURDZIEJ

stanowisko:

Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu

telefon:

(32) 438 61 72

 

 

 

imie i nazwisko:

lek. med. Anna RÓŻYCKA

stanowisko:

Kierownik Oddziału Dziennego Psychaiatrycznego II

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 272

 

imie i nazwisko:

mgr Iwona WITOSZ

stanowisko:

Pielęgniarka koordynująca Psychiatryczny Oddział Dzienny I

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 308

 

 

 

imie i nazwisko:

lek. med. Andrzej PALUCHIEWICZ

stanowisko:

Ordynator Psychiatrycznego Oddziału Dziennego I

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 259

 

 

 

imie i nazwisko:

Władysława GLAJC

stanowisko:

Oddziałowa Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Skoczowie

telefon:

(32) 438 61 78

 

 

 

imie i nazwisko:

mgr Kamila Jordanek-Szepczyńska

stanowisko:

Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Skoczowie

telefon:

(33) 858 40 37

 

 

 

imie i nazwisko:

Sylwia BIZIOR

stanowisko:

Oddziałowa Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 311

 

 

 

imie i nazwisko:

Zuzanna Starczewska

stanowisko:

Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 311

 

 

 

imie i nazwisko:

lek med. Renata RYBACKA - TORBUS

stanowisko:

Ordynator Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 311

 

 

 

imie i nazwisko:

Mirosława REJEK

stanowisko:

Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 302

 

 

 

imie i nazwisko:

dr Bartosz WRONA

stanowisko:

p.o. Ordynator Oddziału Psychiatrycznego IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 303

 

 

 

imie i nazwisko:

mgr Wioletta ŻUBER

stanowisko:

Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego III

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 333

 

imie i nazwisko:

lek. med. Anna GąSIOREK - PAKOSZ

stanowisko:

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego III

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 308

 

 

 

imie i nazwisko:

Lidia GÓRALCZYK

stanowisko:

Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego II

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 259

 

 

 

imie i nazwisko:

dr n. med. Maciej ŻERDZIŃSKI

stanowisko:

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego II

telefon:

(32) 603 84 00

 

 

 

imie i nazwisko:

Justyna JANICZAK

stanowisko:

Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego I

imie i nazwisko:

dr n. med. Małgorzata Pudlo

 

stanowisko:

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego I

telefon:

(32) 603 84 00        Nr wew. 340