Pracownia EEG

Pracownia elektroencefalografii (EEG) powstała w 2004, wykonuje badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą stroboskopu przy użyciu 24-kanałowego komputerowego aparatu Nervus firmy Taugagreining. Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna. Badanie EEG polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału lub różnice w potencjale różnych części mózgu i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram. Jest ono wykonywane nie tylko w celach diagnostycznych, ale również w celu monitorowania przebiegu i leczenia poszczególnych schorzeń psychicznych.

Rocznie wykonuje około 230 badań, głównie dla pacjentów oddziałów i poradni przyszpitalnej Centrum Psychiatrii.