W okresie od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r. realizowany jest w Naszym Szpitalu projekt   „Zdrowie i bezpieczeństwo personelu‘’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy po przez zakup sprzętu i wyposażenia z uwzględnieniem działań szkoleniowych, poprawiających bezpieczeństwo personelu.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita : 423 125,00 zł

Dofinansowanie :     372 350,00 zł tj. 88 %