Centrum Psychiatrii w Katowicach

Oddział Dzienny Psychiatryczny I

Ordynator: lek. med. Andrzej Paluchiewicz
e-mail: apaluchiewicz@centrumpsychiatrii.eu

Pielęgniarka koordynująca: mgr Iwona Witosz

Sekretariat tel. : 032-603 85 08


Zespół:

mgr Klaudia Heluszka - terapeuta zajęciowy (staż pracy – od 2011r.)
mgr Sonia Korus-Deka – psycholog, ukończone szkolenie do certyfikatu PTP (staż pracy – od 2005r.)
Beata Krzypkowska - specjalista psychiatra, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP (staż pracy – od 2000r.)
Andrzej Paluchiewicz - specjalista psychiatra, ukończony 3 letni kurs terapii systemowej, terapeuta środowiskowy (certyfikat nr 049/2011) (staż pracy – od 1986r.)
mgr Robert Radwański - psycholog, ukończone szkolenie do certyfikatu PTP, terapeuta środowiskowy (certyfikat nr 054/2011) (staż pracy – od 2002r.)
mgr Iwona Witosz - pielęgniarka koordynująca (staż pracy – od 1988r.)
mgr Irena Wytyczak - psycholog kliniczny, psychoterapeuta SN PTP ( nr certyfikatu 387), terapeuta środowiskowy ( certyfikat nr71/2011) (staż pracy – od 1989r.)

Zespół pracuje pod wieloletnią superwizją prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro.
Oddział uzyskał rekomendację Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Oferta:
- leczenie psychiatryczne
- kompleksowa diagnoza psychiatryczna i psychologiczna z opracowaniem planu dalszego leczenia, terapii,rehabilitacji
- rehabilitacja psychiatryczna w oparciu o społeczność terapeutyczną i trening umiejętności społecznych
- psychoterapia indywidualna w różnych modelach
- psychoterapia grupowa
- współpraca z rodzinami i systemami leczącymi

Oddział Dzienny Psychiatryczny powstał w 1993 roku. Jesteśmy jednym z ogniw systemu lecznictwa psychiatrycznego. Pracujemy zgodnie z komplementarnym modelem biopsychospołecznym, to znaczy łączymy farmakoterapię z oddziaływaniami na sferę psychospołeczną. Pracujemy głównie z osobami z rozpoznaniem schizofrenii i psychoz schizofrenopodobnych. Od początku istnienia oddziału pracowaliśmy w formule społeczności terapeutycznej. Ideą społeczności terapeutycznej jest budowanie atmosfery zaufania poprzez swobodną i otwartą komunikację , uważność na siebie, otwarte dzielenie się myślami dotyczącymi rozumienia życia psychicznego i zachowania, wspólne planowanie czasu i aktywności - dostosowane do potrzeb i możliwości. Idea, którą próbujemy realizować tą metodą pracy to zbudowanie i umocnienie doświadczenia pacjenta jako partnera procesu terapeutycznego.
W pracy z grupą łączymy oddziaływania rehabilitacyjne, psychoedukacyjne oraz psychoterapeutyczne, prowadzące do:
- zwiększania kompetencji i umiejętności społecznych oraz odzyskiwania umiejętności ograniczonych przez chorobę
- zwiększania wiedzy na temat specyfiki własnej choroby oraz sposobów radzenia sobie z jej objawami
- zwiększania wglądu we własne problemy psychologiczne

Grupa ma charakter otwarty - to znaczy nowe osoby przyjmowane są do grupy w miarę zwalniających się miejsc. Dużą wagę w procesie leczenia, terapii i rehabilitacji przywiązujemy do konsultacji systemowych - spotkań z rodziną pacjenta oraz osobami zaangażowanymi w leczenie, pomaganie osobie chorej. Równolegle do terapii w grupie odbywa się współpraca indywidualna z lekarzem psychiatrą i psychologiem.
W konstruowaniu długoterminowych programów rehabilitacyjnych staramy się pozostawać w dialogu z wszystkimi strukturami wspierającymi ten proces (Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Leczenia Środowiskowego, hostel, PZP, MOPS).
Pobyt w Oddziale Dziennym trwa standardowo 12 tygodni, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych (8-14). Pacjenci otrzymują dwa posiłki w ciągu dnia. W oddziale przebywa jednorazowo około 20 osób, rocznie świadczymy usługi dla około 120 pacjentów. W oddziale znajduje się sala terapii oraz sala kuchenna z dwoma stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu.

Przyjęcie do oddziału:

Do przyjęcia potrzebne jest skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego.
Przyjęcie odbywa się po rozmowie kwalifikacyjnej.
Możliwość telefonicznego lub mailowego uzgodnienia terminu rozmowy.
Wykonanie: PiComp