Strona główna
Menu serwisu
Udostępnione dokumenty
Wyszukiwarka
  
punktDane jednostki
punktKadra Zarządzająca
punktKsiążka teleadresowa
punktRzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
punktZamówienia publiczne
punktStatut i Regulamin
punktRada społeczna
punktMajątek Posiadany
punktMajątek Publiczny
punktCenniki
punktSkargi i wnioski
punktRekrutacja
punktKontrole, zalecenia

punktCentralny BIP
punktInstrukcja obsługi
punktRedakcja serwisu
punktRejestr zmian
punktStatystyki
punktLogowanie
  
  
data dokumentu: 26-04-2012

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego została powołana w celu ochrony praw osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny. Pomoc w dochodzeniu praw tej osoby przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Zakres zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

 • wynikający z art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., nr 111, poz. 535 z późn.zm.):

  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;
  2. wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjenta;
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

 • wynikający z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006r.
  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2006r., nr 16, poz. 126 z późn.zm.):

  1. przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocena zasadności skarg;
  2. zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
  3. pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
  4. udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.

Specjalistą pełniącym funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy jest pan Dominik Miedziak.

Rzecznik przyjmuje w środy i czwartki od godz. 8.00 do godz. 16.00 w Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 2 (Budynek Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu, piętro II).

Kontakt z Rzecznikiem:

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
Adres do korespondencji:
40-340 Katowice
ul. Korczaka 27
z dopiskiem Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Tel: (32) 43 86 171

e-mail: d.miedziak@bpp.gov.pl


Rzecznik Praw Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta
i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 21.00

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 46. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.[+] Rejestr zmian dokumentu
Ostatnia aktualizacja: 13-06-2013 10:08
Wprowadzenie: Justyna Kochon 26-04-2012 11:25
Odpowiedzialny za treść: Justyna Kochon
dokumentu
osoby
w przetargach
w całości
     
Aktualny czas: 2013-12-19 15:19:36
Ostatnia aktualizacja: 01-08-2013 13:18
Centrum Psychiatrii w Katowicach
ul. Korczaka 27 40-340 Katowice