Strona główna
Menu serwisu
Udostępnione dokumenty
Wyszukiwarka
  
punktDane jednostki
punktKadra Zarządzająca
punktKsiążka teleadresowa
punktRzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
punktZamówienia publiczne
punktStatut instytucji
punktMajątek Posiadany
punktMajątek Publiczny
punktRekrutacja
punktKontrole, zalecenia

punktCentralny BIP
punktInstrukcja obsługi
punktRedakcja serwisu
punktRejestr zmian
punktStatystyki
punktLogowanie
  
  
data dokumentu: 26-04-2012

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego została powołana w celu ochrony praw osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny. Pomoc w dochodzeniu praw tej osoby przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Zakres zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

 • wynikający z art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., nr 111, poz. 535 z późn.zm.):

  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;
  2. wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjenta;
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

 • wynikający z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006r.
  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2006r., nr 16, poz. 126 z późn.zm.):

  1. przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocena zasadności skarg;
  2. zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
  3. pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
  4. udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.

Specjalistą pełniącym funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy jest pan Dominik Miedziak.

Rzecznik przyjmuje w środy i czwartki od godz. 8.00 do godz. 16.00 w Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 2 (Budynek Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu, piętro II).

Kontakt z Rzecznikiem:

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
Adres do korespondencji:
40-340 Katowice
ul. Korczaka 27
z dopiskiem Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Tel: (32) 43 86 171

e-mail: d.miedziak@bpp.gov.pl


Rzecznik Praw Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta
i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 21.00

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 46. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.[+] Rejestr zmian dokumentu
Ostatnia aktualizacja: 13-06-2013 10:08
Wprowadzenie: Justyna Kochon 26-04-2012 11:25
Odpowiedzialny za treść: Justyna Kochon
dokumentu
osoby
w przetargach
w całości
     
Aktualny czas: 2013-12-19 15:19:36
Ostatnia aktualizacja: 01-08-2013 13:18
Centrum Psychiatrii w Katowicach
ul. Korczaka 27 40-340 Katowice